კომპანია Alsteelalliance - აგრო სექტორში მომხმარებლებს გთავაზობთ ინოვაცურ ტექნოლოგიებს კერძოდ დანადგარებს რომელიც მნიშვნელოვნად გააიაფებს მიმდინარე დანახარჯებს ნათესების და კულტურების მოსავლელად სარწყავი სეზონის დროს.

                                              

დანადგარების დანიშნულება არის თავდაპირველი ჯაჭვის ნაწილი რომელიც იყოფა სამ სეგმენტად , ამ შემთხვევაში ჩვენ გთავაზობთ სრულიად ავტონომიურ სისტემის პირველ ჯაჭვს რომელიც მოიცავს ტუმბო დანადგარს რისი მეშვეობითაც ხორციელდება სარწყავი წყლის მიწოდება დიდ მანძილებზე , კერძოდ ჩვენი სისტემა აღჭურვილია დიზელ გენერატორით და აბსოლუტურად დამუკიდებლია ელექტრო ქსელიდან აქვს შესაძლებლობა მიაწოდოს წყალი ბასეინიდან 500 მეტრიდან 2000 მერამდე სიშორეზე მუშა წნევით 10 დან 20 ატმოსფერომდე , შესაძლებელია რამოდენიმე დიამეტრის და ტიპის მილების გამოყენება როგორც ლითონის აგრეთვე HDPE პლასმასის მილტუჩიანი შეერთებით - დიამტერით 50 მმ -დან - 80 მმ -დე.

იდეალურია - სარწყავის სისტემებისთვის "ფრეგატებისთვის" 

ჩვენი სატუმბე სისტემა ახორციელებს 30-დან - 45 გრადუსამდე დახრილობის აღმართზე წყლის უწყვეტ მიწოდებას.

აგრეგატი შედგება წყლის ტუმბოსგან , ძრავისაგან (რომლის ხარჯვითი ნაწილი მნიშვნელოვნად შემცირებულია ახალი ტიპის შიდა წვის ძრავის მოდერნიზაციის შედეგად ) და ბორბლიანი მისაბმელი ურიკა რომელიც გადაადგილდება მსუბუქი ავტომანქანის მეშვეობით.

გაიაროდ რეგისტაცია ჩვენს ვებ გვერძე და განათავსოთ წინასწარი შეკვეთა რის საფუძველძე მიიღებთ სპეციალურ ფასს კატალოგში ნიბისმიერ ნაწარმზე.

 

გვეწვიეთ და დარწმუნდით ჩვენს კომპეტენციაში და მრავალწლიან გამოცდილებაში.

 პატივისცემით ,

Allsteelalliance-ის გუნდი.