ჩვენმა კომპანიამ შეასრულა სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები შპს" ბათუმის ნავთობ ტერმინალის" კუთვნილ ტუმბოს აგრეგატზე.


ამოცანის მიზანი იყო არსებული დაზიანებული ორ ხრახნიანი მაღალი სიბლანტის გადამტანი სითხის ტუმბოს რემინტი რეაბილიტაცია , ამისთვის ჩვენმა კომპანიამ გამოიყენა ბაზარზე არსებული ერთ ერთი მსხვილი პარტნიორის კომპანია "Leistritz" pumpen - ის გამოცდილება რამაც ხელი შეუწყო რებილიტაციის პროექტის წარმატებულად დასრულებას.

ჩვენი კოორდინაციის მეშვეობით განხორციელდა შმდგომი ნაბიჯები:

1.განხორციელდა ტუმბოს გაგზავნა ქალაქ ნიურნბერგში გერმანია , სადაც მოხდა პირველადი დათვალიერება ,შეფასება და მომდევნო დიაგნოსტიკის შედეგების დადება.

2.დამკვეთთან შეთანხმებით განხორციელდა მეორე ფაზა რომელიც ითვალისწინებდა ტუმბო აგრეგატის სარემონტო სამუშაოების პროექტირება სამ განზომილებიანი რენდერით რამაც აღმოფქვრა არსებული უზუსტოებები.

3.დაიწყო საჭირო სეგმენტების დამუშავბა , გამოჩარხვა დამზადება.

4.შემდგი ეტაპი ითვალისწინებდა მზა სეგმენტების აწყობას , მორგებას საბოლოო ფორმამდე.

5.შემდგომი ეტაპი ითვალისწინებდა ტუმბოს ტესტირებას წნევაზე, დაწნეხვაზე , მუშა პარამეტრების გათვალისწინებით , რაზეც არსებობს შესაბამისი დიაგრამები.


ამოცანა მდგომარეობდა ტუმბოს ცვეთის შედეგად დაკარგული თავდაპირველი ქარხნული პარამეტრების დაბრუნება , კერძოდ ქარხნული მუშა პარამეტრები შედგებოდა:


გადასატანი სითხის დასახელება - მაზუთი, ბიტუმი.

1.ტუმბოს მუშა წარმადობა - 60 მ3/საათში.

2.ტუმბოს მუშა წნევა - 8 ბარი.

3.კინემატიკური სიბლანტე -   789  cSt.

4.ძრავის ბრუნვის სიხშირით - 1450 ბრუნი / წუთში.

5.ძრავის სიმძლავრე - 24 კვტ.
ტუმბოს მდგომარეობა რეაბილიტაციამდე 


ტუმბო აგრეგატის მდგომარეობა რეაბილიტაციის შემდგომ.


განხორციელდა ტუმბოს შიდა გულის გამოჩარხვა ეგრედ წოდებული ნაიარევის ფენის მოხსნა და დაყვანა უნაკლო დონემდე.

აგრეთვე განხორციელდა მუშა ლილვის და მასზე არსებული ჭია ხრახნების დამზადება , ლილვის და ხრახნების გამოჩარხვა

განხორციელდა ერთიანი მონოლითური მასალისგან.

ამის შედეგად მივიღედ:


გადასატანი სითხის დასახელება - მაზუთი, ბიტუმი.

1.ტუმბოს მუშა წარმადობა - 60 მ3/საათში.

2.ტუმბოს მუშა წნევა - 9 ბარი.

3.კინემატიკური სიბლანტე -   789  cSt.

4.ძრავის ბრუნვის სიხშირით - 1450 ბრუნი / წუთში.

5.ძრავის სიმძლავრე - 24 კვტ.


 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ვადამ შეადგინა - 40 სამუშაო დღე.

=========================================